top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

ლისის მწვანე ქალაქი

თარიღი

2016-2020 წწ

მდებარეობა

თბილისი

ეს არის თანამედროვე ანკლავური ტიპის ქალაქი თბილისში, წარმოუდგენელი მწვანე გარემოთი, სტილით, პრემიუმ კლასით და რა თქმა უნდა, KONE-ის ლიფტებით.

bottom of page